הכל על גמול ההשתלמות

קורסי גמול השתלמות מקדמים את העובדים וסביבתם

העיקרון הבסיסי של גמול ההשתלמות הוא להשיג קידום מקצועי לעובדים ע"י שילוב העובדים בפעולות הדרכה הקשורות לתחום עיסוקם במגמה להביא לשיפור תפקודם.

המלצות דו"ח ועדת קוברסקי, שעסק בניתוח שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה בנושא ההדרכה מייחסות חשיבות רבה לתכנון והכשרת כח אדם בשירות הממשלתי והציבורי. עפ"י עיקרי ההמלצות, יש "להרחיב ולהעמיק את פעולות ההשתלמות וההדרכה ולהעלות את מעמדם של עובדי המדינה בעיני הציבורי ובעיני עצמם כאנשי מקצוע ובעלי מיומנויות".

ההדרכה בקורסי גמול ההשתלמות מבוססת על הצרכים האמיתיים של העובד ומקום העבודה, ומתוכננים במיוחד לטפל באופי הטבעי של התפקידים והעיסוקים השונים של המתלמדים.

הסתדרות ההנדסאים והטכנאים מובילה את ההישג

מטרתו העיקרית של ההסכם בנושא גמול ההשתלמות, שנחתם כבר ביום ‎ 10.5.79בין נציבות שירות המדינה לבין הסתדרות ההנדסאים והטכנאים  (שהייתה החלוצה בנושא) היה לתגמל את העובדים המדורגים בדירוג ההנדסאים והטכנאים, על הכשרה מקצועית העולה על הנדרש לתפקיד שבו הם משובצים, ובתנאי שההכשרה וההשכלה קשורים לתחום ביצוע התפקיד אותו הם ממלאים.

ועדות הגמול

ועדות גמול ההשתלמות פועלות בהתאם לאמות-המידה שנקבעו במוסד לבוררות מוסכמת, או בהסכמים קיבוציים הנערכים בין המעסיקים והאיגודים המקצועיים. במשך השנים נחתמו הסכמים דומים עם יתר האיגודים המקצועיים. כיום, קיימים הסדרים בנושא גמול ההשתלמות בכל הדירוגים בסקטור הציבורי, עובדי מדינה, חברות ממשלתיות, לרבות מערכת הביטחון, שב"ס, צה"ל, ומשטרה.

ביצוע הקורסים בחמש שנים שקדמו לבקשה לוועדה. בהיקף של לפחות 40 שעות. בקורסי שפה זרה עד 80 שעות. כפל תארים טכנאי מוסמך  והנדסאי -אפשרי.

כיצד עובד גמול השתלמות א' וגמול השתלמות ב'

ועדות גמול ההשתלמות הסקטוריאליות פועלות בהתאם לאמות-המידה שנקבעו בהסכמים קיבוציים בין המעסיקים והאיגודים המקצועיים.

גמול השתלמות א' – תוספת שכר בעבור 400 שעות לימוד (סך כל שעות הלימוד בקורסים שנערכו במוסד מוכר)

גמול השתלמות  ב' – תוספת שכר בעבור 400 שעות לימוד נוספות.

בדירוגי השכר  הגבוהים נמצאים מהנדסים ו/או אקדמאים, הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

בנוסף לתואר נדרשת השתייכות לדירוג השכר. קורסים יוכרו רק אם בתנאי ההרשמה שלהם נקבע כי הם מיועדים לעובדים שסיימו 12 שנות לימוד לפחות.
קורסי גמל חייבים להתקיים בתקופות מוכרות- ביצוע הקורסים בחמש שנים שקדמו להגשת הבקשה לוועדה ובהיקף של לפחות 40 שעות. בקורסי שפה זרה עד 80 שעות.
קיימת הכרה לעובד בעל כפל תארים. כך למשל לטכנאי מוסמך שיש לו גם תואר הנדסאי- התואר השני יוכר לגמול השתלמות א' או גמול השתלמות ב' .

בכל אחד מהגמולים נדרש לצבור לפחות 200 שעות בתחום המקצועי (הצר) של התפקיד, ועוד 200 שעות בתחום העשרה (הרחב) של העיסוק. ניתן להגיש בקשה, גם על סמך 400 שעות קורסים, בתחום הצר של התפקיד.
גובה התשלום בעבור גמול השתלמות משתנה מעובד לעובד בהתאם לדירוג השכר, דרגת השכר האישית ומשכורתו. התשלום מתחיל מתוספת חודשית של כמה מאות שקלים ויכול להגיע לאלפי שקלים לחודש.

דירוגי הגמול

גובה התשלום בעבור גמול השתלמות משתנה מעובד לעובד בהתאם לדירוג השכר, דרגת השכר האישית ומשכורתו. התשלום מתחיל מתוספת חודשית של כמה מאות שקלים ויכול להגיע לאלפי שקלים לחודש.

דירוג הנדסאים טכנאים– מכללת אתגר עובדת בסינרגיה ובתיאום עם הסתדרות ההנדסאים והטכנאים. בדירוג זה נדרש 400 שעות לימוד לכל גמול, והתעריפים זהים בכל הגמולים.

דירוג המח"ר- דירוג האקדמאים- הרשות המאשרת- הסתדרות המח"ר – אקדמאים במקצועות המח"ר (מדעי החברה והרוח) זכאים ללמוד ולצבור שעות לימודים על מנת לזכות בגמול השתלמות שישפר את רמת שכרם ועל הדרך, ירחיב אופקים והשכלה הרלבנטיים לתחום עיסוקם והתמחותם.

דירוג המנהלי/אחיד- עובדים מנהליים השייכים להסתדרות המעו״ף [?]

כל הקורסים של אתגר מוכרים בדירוג המנהלי.

דירוג המהנדסים- הסתדרות המהנדסים – בחירת הקורסים לדירוג המהנדסים תלויי תפקיד והתמחות מתמקדים בתחומי ניהול פרויקטים, ניהול איכות ואבטחת איכות, בקרים מתוכנתים.

עובדים סוציאליים- לפי איגוד העובדים הסוציאליים, הקורסים המוכרים לגמול השתלמות, הם אך ורק קורסים שקיבלו אישור מראש, על ידי הוועדה שמינתה נציבות שירות המדינה במשרד החינוך. האיגוד מסבסד את הקורסים לעו"ס. אנו עובדים בתיאום עם האיגוד, בקביעת הקורסים ובפרסומם בערוצים הייעודיים באיגוד העו"ס.

משטרה ושב"ס- הקורסים מתקיימים בשיתוף פעולה עם קרנות השוטרים. לשוטרים המשתלמים ניתנת הנחה של 10% במכללת אתגר.

גמולים נוספים:

בדירוגי השכר מעו״ף מנהלי- גמול ראשון זהה לעובדי השלטון המקומי. קיים גמול מיוחד למסיימי קורס שלטון מקומי.

לעובדי ההסתדרות- גמול ראשון לדירוג המנהלי, וגמול ב', המכונה גמול נוסף, כמו לעובדי המדינה בנושא ההסתדרות בלבד. קיים גמול נוסף בנושאים מוגדרים מראש ובשלוש פעימות.

גמול השתלמות לדירוג המנהלי לעובדי המדינה- גמול ראשון, כמו גמול למעו״ף, בו נדרש 500 שעות לימוד.