מפסק זרם פחת

איך מפסק זרם פחת עובד על מנת להציל חיים

מפסק זרם פחת הוא אביזר חשמלי המורכב בלוח החשמל שמתפקידו להגן על חיי אדם. למרות שבציבור הרחב הוא נחשב למגן מפני התחשמלות, בפועל פעולתו היא להקטין את משך זמן החשמול שבו נמצא האדם.

עקרון העבודה של המכשיר מבוסס על חוק פשוט בחשמל –  זרם הנכנס מהפלוס שווה לזרם היוצא מהמינוס. אך הבה נדייק: פלוס ומינוס הם מונחים מתחום "מתח ישר", ב"מתח חילופין" מכנים את הפלוס "פאזה" ואת המינוס "אפס". אך החוק נשאר חוק.

כאשר מתרחש חשמול של אדם הנוגע בפאזה ("המוליך החי") והוא אינו מבודד, זורם זרם מהפאזה דרך גופו של האדם אל האדמה. במצב זה, "מזהה" המכשיר כי הזרם באפס אינו שווה לזרם בפאזה והוא מנתק את המתח המסופק ללוח החשמל וכך מקטין את זמן חשמול האדם. על-פי התקן – משך החשמול צריך להיות נמוך מ-250 מילי-שניה.

מפסק זרם פחת

דגם מפסק הפחת שהיה נפוץ בשנות השמונים מכונה דגם AC  ומסומן כך:

סימון מפסק זרם פחת 1

דגם זה פעל בזרמים סינוסואידליים (זרם חילופין) בלבד ויצא מהתקן.

הדגם החדש נקרא דגם  A ומסומן כך:

סימון מפסק זרם פחת 2דגם זה פועל גם בזרם חילופין וגם בזרם ישר – זרמים שבהם פועלים מתקנים, ממירים, ספקי כוח וכדומה.

טיפים:

  • חשוב לבדוק האם מצוי בלוח החשמל מפסק זרם פחת מהדגם החדש (דגם A) ולהחליף בהתאם לצורך.
  • אחת ל-6 חודשים יש להפעיל את המכשיר באמצעות לחיץ המצוי עליו. לחיץ זה מבצע הפעלה יציבה של מנגנון המכשיר, ע"מ לשמור על כושר פעולתו.