מפל מתחים

מפל מתחים – מה זה ואיך זה עובד?

מפל מתחים הוא הפרש המתחים הנמדד בין שתי נקודות במעגל חשמלי. בדיוק כפי שמים הזורמים מנקודה גבוהה לנקודה נמוכה יוצרים מפל של מים, כך גם בחשמל. במעגל חשמלי סגור, הזרם החשמלי יזרום מנקודת המתח הגבוהה אל נקודת המתח הנמוכה.

בדרך כלל, הנקודה הגבוהה והנקודה הנמוכה יהיו שתי קצוות מקור המתח: הקוטב החיובי (גבוה) והקוטב השלילי (נמוך). ככל שמפל המתחים גדול יותר, האנרגיה החשמלית גדולה יותר.

מדידת מפל מתח מסייעת, בין השאר, לאתר הפסדים במעגל החשמלי.

מפל מתחים