הנדסאים

  • תקציר
  • תנאי קבלה
  • מסלולי לימוד
  • שלוחות

תיאור כללי של מטרות הקורס

תיאור כללי של מטרות הקורס חלק זה יהווה את התקציר של הסילבוס ויכלול התייחסות קצרה לתפיסה הרעיונית עליה מושתת הקורס, מטרות מרכזיות וסוגיות/שאלות המהוות יסוד מארגן של הקורס היקף התקציר – עד חמש שורות.. מבנה הקורס פירוט הנושאים והסוגיות המרכזיות שיהיה על הסטודנט ללמוד במהלך הקורס. יש להגדיר את הנושאים בהלימה למטרות הקורס ובהלימה להיקף הקורס.

דרכי הוראות למידה

מרכיב ההערכה צריך להיות בהלימה לתכנית ההוראה בקורס וצריך להתבסס על שילוב בין כמה מרכיבי הערכה. יש להגדיר מראש ובאופן מפורש כיצד יורכב הציון הסופי של הסטודנט, תוך ציון המשקל היחסי (באחוזים) של כל מרכיב ההערכה. לרשות המרצים עומדים כלי הערכה שונים, כגון: בחינה, עבודה מסכמת, תרגילים, ניתוח מאמרים, תלקיט, הערכת השתתפות בפורומים/בדיונים בכיתה, שימוש בהערכת עמיתים לפרויקטים ועוד.

חובת הסטודנטים ושקלול הציון

תיאור כללי של מטרות הקורס חלק זה יהווה את התקציר של הסילבוס ויכלול התייחסות קצרה לתפיסה הרעיונית עליה מושתת הקורס, מטרות מרכזיות וסוגיות/שאלות המהוות יסוד מארגן של הקורס היקף התקציר – עד חמש שורות.. מבנה הקורס פירוט הנושאים והסוגיות המרכזיות שיהיה על הסטודנט ללמוד במהלך הקורס. יש להגדיר את הנושאים בהלימה למטרות הקורס ובהלימה להיקף הקורס.

דוגמה

מרכיב ההערכה צריך להיות בהלימה לתכנית ההוראה בקורס וצריך להתבסס על שילוב בין כמה מרכיבי הערכה. יש להגדיר מראש ובאופן מפורש כיצד יורכב הציון הסופי של הסטודנט, תוך ציון המשקל היחסי (באחוזים) של כל מרכיב ההערכה. לרשות המרצים עומדים כלי הערכה שונים, כגון: בחינה, עבודה מסכמת, תרגילים, ניתוח מאמרים, תלקיט, הערכת השתתפות בפורומים/בדיונים בכיתה, שימוש בהערכת עמיתים לפרויקטים ועוד.

תנאי קבלה

תיאור כללי של מטרות הקורס חלק זה יהווה את התקציר של הסילבוס ויכלול התייחסות קצרה לתפיסה הרעיונית עליה מושתת הקורס, מטרות מרכזיות וסוגיות/שאלות המהוות יסוד מארגן של הקורס היקף התקציר – עד חמש שורות.. מבנה הקורס פירוט הנושאים והסוגיות המרכזיות שיהיה על הסטודנט ללמוד במהלך הקורס. יש להגדיר את הנושאים בהלימה למטרות הקורס ובהלימה להיקף הקורס.

סתם דוגמה ללשונית תנאי למידה

מרכיב ההערכה צריך להיות בהלימה לתכנית ההוראה בקורס וצריך להתבסס על שילוב בין כמה מרכיבי הערכה. יש להגדיר מראש ובאופן מפורש כיצד יורכב הציון הסופי של הסטודנט, תוך ציון המשקל היחסי (באחוזים) של כל מרכיב ההערכה. לרשות המרצים עומדים כלי הערכה שונים, כגון: בחינה, עבודה מסכמת, תרגילים, ניתוח מאמרים, תלקיט, הערכת השתתפות בפורומים/בדיונים בכיתה, שימוש בהערכת עמיתים לפרויקטים ועוד.

חובת הסטודנטים ושקלול הציון

תיאור כללי של מטרות הקורס חלק זה יהווה את התקציר של הסילבוס ויכלול התייחסות קצרה לתפיסה הרעיונית עליה מושתת הקורס, מטרות מרכזיות וסוגיות/שאלות המהוות יסוד מארגן של הקורס היקף התקציר – עד חמש שורות.. מבנה הקורס פירוט הנושאים והסוגיות המרכזיות שיהיה על הסטודנט ללמוד במהלך הקורס. יש להגדיר את הנושאים בהלימה למטרות הקורס ובהלימה להיקף הקורס.

דוגמה

מרכיב ההערכה צריך להיות בהלימה לתכנית ההוראה בקורס וצריך להתבסס על שילוב בין כמה מרכיבי הערכה. יש להגדיר מראש ובאופן מפורש כיצד יורכב הציון הסופי של הסטודנט, תוך ציון המשקל היחסי (באחוזים) של כל מרכיב ההערכה. לרשות המרצים עומדים כלי הערכה שונים, כגון: בחינה, עבודה מסכמת, תרגילים, ניתוח מאמרים, תלקיט, הערכת השתתפות בפורומים/בדיונים בכיתה, שימוש בהערכת עמיתים לפרויקטים ועוד.

דוגמה מסלולי לימוד

תיאור כללי של מטרות הקורס חלק זה יהווה את התקציר של הסילבוס ויכלול התייחסות קצרה לתפיסה הרעיונית עליה מושתת הקורס, מטרות מרכזיות וסוגיות/שאלות המהוות יסוד מארגן של הקורס היקף התקציר – עד חמש שורות.. מבנה הקורס פירוט הנושאים והסוגיות המרכזיות שיהיה על הסטודנט ללמוד במהלך הקורס. יש להגדיר את הנושאים בהלימה למטרות הקורס ובהלימה להיקף הקורס.

מסלולים לימודיים במכללת אתגר

מרכיב ההערכה צריך להיות בהלימה לתכנית ההוראה בקורס וצריך להתבסס על שילוב בין כמה מרכיבי הערכה. יש להגדיר מראש ובאופן מפורש כיצד יורכב הציון הסופי של הסטודנט, תוך ציון המשקל היחסי (באחוזים) של כל מרכיב ההערכה. לרשות המרצים עומדים כלי הערכה שונים, כגון: בחינה, עבודה מסכמת, תרגילים, ניתוח מאמרים, תלקיט, הערכת השתתפות בפורומים/בדיונים בכיתה, שימוש בהערכת עמיתים לפרויקטים ועוד.

חובת הסטודנטים ושקלול הציון

תיאור כללי של מטרות הקורס חלק זה יהווה את התקציר של הסילבוס ויכלול התייחסות קצרה לתפיסה הרעיונית עליה מושתת הקורס, מטרות מרכזיות וסוגיות/שאלות המהוות יסוד מארגן של הקורס היקף התקציר – עד חמש שורות.. מבנה הקורס פירוט הנושאים והסוגיות המרכזיות שיהיה על הסטודנט ללמוד במהלך הקורס. יש להגדיר את הנושאים בהלימה למטרות הקורס ובהלימה להיקף הקורס.

דוגמה

מרכיב ההערכה צריך להיות בהלימה לתכנית ההוראה בקורס וצריך להתבסס על שילוב בין כמה מרכיבי הערכה. יש להגדיר מראש ובאופן מפורש כיצד יורכב הציון הסופי של הסטודנט, תוך ציון המשקל היחסי (באחוזים) של כל מרכיב ההערכה. לרשות המרצים עומדים כלי הערכה שונים, כגון: בחינה, עבודה מסכמת, תרגילים, ניתוח מאמרים, תלקיט, הערכת השתתפות בפורומים/בדיונים בכיתה, שימוש בהערכת עמיתים לפרויקטים ועוד.

שלוחת ירושלים

  • כתובת: בניין מכללת מיטשל סוקולוב 15
  • טלפון: 0723941478
השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם