fbpx

אז מה נכון לך ללמוד? אנחנו נעזור לך

מהרו להרשם כבר עכשיו, אנו נחזור אלכם ונדאג שמקומכם שמור איתנו.

  חייל משוחרר ? לקראת שחרור ?

  מגיע לך עד 80% מימון מטעם הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים * עד 5 שנים מהשחרור

   מנהל עבודה בבניין

   המתח להקשב!!! יש לנו מילגה עבורכם!
   מהרו להרשם כבר עכשיו, אנו נחזור אלכם ונדאג שמקומכם שמור איתנו.
   אז מה נכון לך ללמוד? אנחנו נעזור לך
   מהרו להרשם כבר עכשיו, אנו נחזור אלכם ונדאג שמקומכם שמור איתנו.

   מנהל עבודה בבניין

   קורס מנהל עבודה בבניין (הסבה למנהלי עבודה עפר, תשתיות וכבישים)

   מנהל עבודה בבניה הנדסית הינו הגורם האחראי לניהול ופיקוח על העבודה באתר .

   ניהול זה כולל ניהול הפרויקט בפועל מול כלל הגורמים המעורבים, ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית באתר, הערכת כח האדם הנדרשת לפרויקט וניהול כח האדם במהלך העבודה באתר.

   בנוסף מנהל העבודה אחראי להוצאת הזמנות עבודה לקביעת נהלי עבודה, קביעת לוחות זמנים ופיקוח על ביצוע, תיאום מול הרשות, מעבדות ספקים וקבלני משנה ותיעוד פעילות אלו במסמכי האתר.

    

   תנאי קבלה:

   ניסיון מוכח של שנתיים לפחות כמנהל עבודה תשתיות ,עפר וכבישים אצל קבלן רשום (יוצג באמצעות אישור ותק מהקבלן בצירוף תעודת רישום בפנקס הקבלנים וחתומה בחותמת נאמן למקור של החברה הקבלנית וכן חתימה של מנהל החברה.

   בנוסף אישור דוח מעסיקים מביטוח לאומי בחותמת וחתימה של ביטוח לאומי .

   הצגת תעודת גמר של מנהל עבודה בתשתיות עפר וכבישים ממשרד העבודה

   הצגת תעודת רישום כמנהל עבודה תשתיות עפר וכבישים מטעם מנהל הבטיחות

   תעודה מקורית בתוקף של עובד גובה כללי  מטעם מנהל הבטיחות

   בדיקת מסמכי המועמד על ידי הפיקוח המקצועי

   בחינות גמר :

   בחינות גמר חיצוניות :

   בחינה עיונית תורת המקצוע הבניה ויציבות מבנים ציון עובר 60

   בחינה עיונית בטיחות ועזרה ראשונה למנהלי עבודה ציון עובר 70

   ועדת בוחנים בחינה בעל פה ציון עובר 70

   בחינות גמר פנימיות :

   בכל המקצועות הפנימיים יינתן ציון

   ציון עובר בכל המקצועות תנאי למתן תעודת גמר

   תעודת גמר: ” מנהל עבודה בבניין (הסבה למנהלי עבודה עפר תשתיות וכבישים)

   נוושאי לימוד:

   מקצועות תשתית :

   טופוגרפיה ומדידות

   מבוא לתכנות

   תורת המקצוע:

   חומרי בניין

   בטון

   כלים וציוד

   תורת הבניה

   קריאת תוכניות

   חישוב כמיות

    

   סה”כ שעות לימוד 366 שעות

   מיקום הלימודים חיפה, תל אביב, ירושלים ,באר שבע

   לקבלת פרטים נוספים אודות קורס

   × כיצד נוכל לעזור?