fbpx

אז מה נכון לך ללמוד? אנחנו נעזור לך

מהרו להרשם כבר עכשיו, אנו נחזור אלכם ונדאג שמקומכם שמור איתנו.

  חייל משוחרר ? לקראת שחרור ?

  מגיע לך עד 80% מימון מטעם הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים * עד 5 שנים מהשחרור

   קורס בודק שכר מוסמך

   המתח להקשב!!! יש לנו מילגה עבורכם!
   מהרו להרשם כבר עכשיו, אנו נחזור אלכם ונדאג שמקומכם שמור איתנו.
   אז מה נכון לך ללמוד? אנחנו נעזור לך
   מהרו להרשם כבר עכשיו, אנו נחזור אלכם ונדאג שמקומכם שמור איתנו.

   קורס בודק שכר מוסמך

   בודק שכר מוסמך עורך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה עתירי כוח אדם (שמירה , ואבטחה ,ניקיון הסעדה וכו)

   לפי בקשה כדי לוודא את התאמת תנאי העבודה השכר של העובדים למשפט העבודה בישראל ולגלות חריגים והפרת זכיות עבודה מכוח חוקי מגן והסכמים קיבוציים ,וכן זכיות הנקבעות בין מקבל השירות לקבלן הנותן השירות באמצעות עובדיו .

   התפקיד כולל בין היתר , בדיקות חוזה עבודה ,מערכת שכר ,תשאול עובדים ,כתיבה והגשת דוח למזמין השירות, מתן עדות ממומחה בבית משפט.

   התפקיד של הבודק שכר מוסמך הינו חדש ונגזר מדרישות החוק הגברת האכיפה של דינה עבודה התש”ע -2010 נדרש ידע רב ,ניסיון בחשבות שכר ובקרה , שליטה בחוקי העבודה וביטוח  לאומי הכרת הסכמי עבודה יכולת תחקור.

   תנאי קבלה:

   בעל תעודה של חשב שכר שבידו תעודת גמר קורס חשב שכר שהעניקו האגף להכשרה מקצועית  או לשכת רואי החשבון בישראל, אם ועדת קבלה שוכנע כי עסק בחשבות שכר בהיקף עבודה נדרש

   או רואה  חשבון אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בראיית  חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש או שוכנע שהערב תחילתן של תקנות אלה ערך במסגרת עיסוקו בבדיקות לפי סעיפים 25 ,33 לחוק במשך 12 חודשים לפחות

   או עורך דין אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש

   או מבקר פנים כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ”ב 1992, אם ועדת הקבלה שוכנע כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש .

   או יועץ מס אם ועדת הקבלה שוכנע כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש .

   או כלכלן או מי ששימש בעבר מפקח עבודה אם ועדת הקבלה שוכנע כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש .

   ועדת קבלה וראיון אישי הצגת אישורי השכלה, הכשרה מקצועית וותק מקצועי.

   בחינות גמר :

     בחינות גמר חיצוניות :

   בחינה עיונית תורת המקצוע

   בחינה מעשית ניתוח אירוע מייצג בתפקיד של בודק שכר לרבות בדיקת חוזה עבודה

   בחינות גמר פנימיות :

   בכל המקצועות הפנימיים יינתן ציון

   ציון עובר בכל המקצועות תנאי למתן תעודת גמר

   תעודת גמר: ״בודק שכר מוסמך״

   תעודת מקצוע ״בודק שכר מוסמך״

   נושאי לימוד:

   מקצועות תשתית :

   חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

   תפקיד בודק שכר מוסמך

   תורת המקצוע:

   דיני מס הכנסה

   חוקי עבודה ודיני עבודה

   תמחיר כוח אדם

   מערכות שכר

   ביטוח פנסיוני

   הנהלת חשבונות

    

   סה”כ שעות מעשי 38 שעות

   מיקום הלימודים חיפה, תל אביב, ירושלים ,באר שבע

   לקבלת פרטים נוספים אודות קורס

   × כיצד נוכל לעזור?