דירוג המנהלי/אחיד

עובדי הדירוג המנהלי זכאים ללמוד ולצבור שעות לימודים על מנת לזכות בגמול השתלמות שישפר את רמת שכרם ועל הדרך, ירחיב אופקים והשכלה הרלבנטיים לתחום עיסוקם והתמחותם.

קורסים שיוכרו אלו קורסים אשר יש בהם לתרום להרחבת הידע ו/או העמקתו בתחום הרחב של העיסוק ו/או המקצוע ו/או התפקיד של העובד, כאשר מחציתם בתחום המקצוע ומחציתם בתחומים כלליים.

זכאים להגיש בקשה לגמול השתלמות- עובדים שדרגתם היא 15 לפחות.

  1. עובדים שהשלימו 10 שנות לימוד לפחות
  2. עובדים בעלי השכלה של שתי שנות לימוד במוסד להשכלה גבוהה.

דוגמאות לקורסים המוכרים למנהלי-

  • שיפור השירות וניהולו
  • עריכה לשונית וכתיבה מנהלית
  • יישומי מחשב
  • קורסי שפה- למשל אנגלית שיחות מתחילים
  • גישור
  • חשיבה יצירתית
  • ניהול זמן
  • קבלת החלטות

הרשות המאשרת- הסתדרות המנהלי- פנינה/אדלה

ועדת גמול ההשתלמות לעובדי המדינה בדירוג המנהלי, 
טלפון : 03-6921289 בימים א' – ה' בין השעות: 12.00-10.00   
הסתדרות עובדי המדינה רח' ארלוזרוב 93 ת"א 
הממונה על גמול ההשתלמות: גב' אדלה בטאט.

ניתן להוריד טפסים מהאתר-

http://hahistadrut.org.il/?did=8