חשב שכר בכיר

 • תקציר
 • תנאי קבלה
 • מסלולי לימוד
 • שלוחות

תפקיד חשב שכר בכיר מוערך כיום כפונקציה הכרחית במקומות תעסוקה רבים: במפעלים, במשרדים לראיית חשבון ומשרדי יועצי מס.

קיימת דרישה הולכת וגוברת בשוק לחשבי שכר בכירים הניעה מהלך של הרחבת תוכנית הלימודים לקראת מבחני סיום לתואר – חשב שכר בכיר, מטעם לשכת רואי חשבון.
הקורס מיועד למעוניינים לעסוק כחשבי שכר ובעלי רקע בהנהלת חשבונות המרחיבים את עיסוקם גם לענף השכר בארגון.

חשב שכר בכיר

מטרת הקורס:

 • לרענן לחדש ולהרחיב נושא וידע בתחום השכר.
 • ללבן בעיות שכר מתקדמות העולות במסגרת העבודה והתפקיד.
 • להקנות למשתתפים יכולת לטפל בדוחות מס הכנסה.
 • הכנה לבחינה ע"י לשכת רואי חשבון בישראל.

תוכנית לימודים:

 • דיני מס הכנסה
 • הגדרת רכיבי ההכנסה.
 • שווי ההכנסה כולל היבטי מע"מ
 • מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר נקודות זיכוי וסמכות הענקתן.
 • זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, קופות גמל, החזקת קרוב במוסד סיעודי.
 • הכנסות פטורות.
 • מיסוי קופות גמל לרבות חישוב אופטימום.
 • נותני שירותים שאינם שכירים.
 • שימוש בטפסים וטבלאות
 • חישוב מאוחד ונפרד
 • קרנות השתלמות (לרבות לבעלי שליטה)
 • ביטוח לאומי
 • גמלאות יחסיות – מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה
 • גמלאות שאינן יחסיות – זקנה, שאירים, נכות כללית
  1. אימהות – מענק לידה, דמי לידה
  2. פגיעה בעבודה וביטוח שירותים מילואים
  3. נכות מעבודה, תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע"
  4. ביטוח זקנה ושאירים
 • ביטוח אבטלה
 • ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל
 • חוג המבוטחים הלא שכירים
 • תושב ישראל בחו"ל ועובדים זרים בישראל
 • מי שאינו עובד ואינו עצמאי
 • עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה
 • הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום
 • דיני עבודה
 • משפט העבודה ובית הדין לעבודה
 • יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים
 • חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד
 • שכר שווה לעובדת ולעובד
 • חוק עובדים זרים
 • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
 • חוק חופש העיסוק
 • עדכוני חקיקה ופסקי דין
 • ביטוח פנסיוני
 • מערכת הבטחת הכנסה בישראל
 • קופות הגמל בישראל. ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה
 • קרנות פנסיה – החדשות והשוואה לתוכניות ישנות
 • פנסיה תקציבית ומצטברת
 • פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד
 • רצף זכויות והקפאת זכויות
 • ניתוח אלטרנטיבות. שילובים שונים ובחירת התוכנית האופטימאלית
 • בחינות גמר: בחינה עיונית הנערכת ע"י לשכת רואי-חשבון
 • בחינה מעשית הנערכת ע"י לשכת רואי-חשבון.

תנאי קבלה:
12 שנות לימוד

מבנה לימודים:

 • 130 שעות לימוד עיונית.
 • 20 שעות לימוד מעשית.

תעודות:

התואר חשב שכר בכיר ניתן ע"י לשכת רואי– חשבון בישראל לעוברים בציון 60 את 2 הבחינות (עיונית+מעשית) הנערכות ע"י הלשכה. הבחינה המעשית נערכת במכללת אתגר.

בוגרי הקורס במכללת אתגר יקבלו כלים מעשיים לעבודה בתחום השכר. המכללה תסייע בהשמת הבוגרים בעבודה.

שלוחת חיפה

 • כתובת: שלמה בן יוסף 6 , צ'ק פוסט
 • טלפון: 0723941478
השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם